Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής


1. Εισαγωγή


Από τις 11 Δεκεμβρίου 2018, η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα της Ένωσης διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018. Ο κανονισμός ακολουθεί τις ίδιες αρχές και διατάξεις με εκείνες που θεσπίζονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων[2].

Σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες βάσει των άρθρων 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Ο ιστότοπος αυτός ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν φέρει ευθύνη για πολιτικές ή πρακτικές περί απορρήτου ιστοτόπων τρίτων.


2. Γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και με ποια νομική βάση;


Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διατηρήσουμε επαφή με πολίτες που έχουν εκδηλώσει αυτοβούλως την επιθυμία τους να ενημερώνονται ή να συμμετέχουν στο καθημερινό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επιπλέον, η επεξεργασία βασίζεται στην απόφαση (PE 636.718/BUR) που έλαβε στις 17/06/2019 το Προεδρείο, όπως περιγράφεται στο PV\ 1186432EN.docx, με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να «τονίζουν ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί και μετά τις εκλογές το δημιουργηθέν δίκτυο ιδιωτικών και δημόσιων εταίρων·» και να «εκφράζουν την άποψη ότι η επικοινωνία προς τους πολίτες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι συνεχής, και όχι μια μεμονωμένη προσπάθεια που θα καταβάλλεται μία φορά κάθε πέντε χρόνια, πριν από τις εκλογές·».

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη θεσμική ενημερωτική και επικοινωνιακή εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτελούνται με το δημόσιο συμφέρον κατά νου και βασίζονται στο Στρατηγικό Εκτελεστικό Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που τούτο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων και μόνο εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο. Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους διαβιβάστηκαν.


3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας; (Υπεύθυνος επεξεργασίας)


Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεριμνά ώστε οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 2018/1725 να εφαρμόζονται εντός του οργάνου.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) λειτουργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή. Ο ΕΕΠΔ μεριμνά ώστε όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ να σέβονται το δικαίωμα των πολιτών στην διαφύλαξη της ιδιωτικής τους ζωής κατά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.


4. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;


Συλλέγουμε μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που καθορίστηκαν πριν τη συλλογή και έχετε τη δυνατότητα να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα αυτά ανά πάσα στιγμή.

Για να συλλέξουμε τα δεδομένα, θα απευθυνθούμε σε σας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • αυτοπροσώπως και/ή μέσω τηλεφώνου/μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας

Παρακάτω παρατίθενται οι πληροφορίες που ενδέχεται, με την άδειά σας, να λάβουμε από σας:

 • το ονοματεπώνυμό σας·

 • στοιχεία επικοινωνίας (πχ. ηλεκτρονική διεύθυνση, τόπος κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κλπ.)·

 • προτιμώμενη γλώσσα·

 • φωτογραφία προφίλ·

 • συνδέσμους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ο λογαριασμός Facebook, ο λογαριασμός Twitter...

 • προτιμήσεις μελλοντικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων προτιμήσεων συνδρομής και τομέων ενδιαφέροντος για ένα ή περισσότερα επιμέρους αντικείμενα για τα οποία αποφασίζετε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες (προαιρετικό).

 • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί επίσης τον αριθμό των χρηστών που κινητοποιούνται από άλλους χρήστες μέσω της πλατφόρμας, για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς υποβολής εκθέσεων.

 • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί επίσης πόσα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανοίγονται και κρατά ποσοστά για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς υποβολής εκθέσεων.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας ενδέχεται να καταστήσει δυνατή την κατάρτιση του προφίλ σας προκειμένου να σας αποστέλλονται πληροφορίες συναφείς προς τα ενδιαφέροντά σας.


Cookies και τοπική αποθήκευση

Ο ιστότοπος αυτός εγκαθιστά cookies με μοναδικό σκοπό να μπορεί να βελτιώνει τις προσφερόμενες δυνατότητες και την εμπειρία της πλοήγησης για τον χρήστη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της εταιρείας AT Internet για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων δεδομένων μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν χρησιμοποιεί σε καμιά περίπτωση cookies για τη συλλογή, επεξεργασία, διαβίβαση ή καταγραφή προσωπικών δεδομένων. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να αλλάξουν τις ρυθμίσεις των cookies μετά την αρχική τους επιλογή, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Change cookie preferences” στο κάτω μέρος της σελίδας.


Τι πρέπει να κάνετε αν δεν θέλετε να εγκαθίστανται cookies στον υπολογιστή σας;

Ορισμένοι θεωρούν ότι αν ένας ιστότοπος αποθηκεύει πληροφορίες στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή τους, αυτό συνιστά επέμβαση στην ιδιωτικότητά τους, ιδίως όταν οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται εν αγνοία τους από τρίτους. Μπορείτε, αν προτιμάτε, να αποκλείσετε ορισμένα ή όλα τα cookies, όπως επίσης μπορείτε να σβήσετε τα cookies που έχουν ήδη τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας, να ξέρετε ωστόσο ότι έτσι μπορεί να χάσετε ορισμένες λειτουργίες του ιστοτόπου. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να αλλάξετε τις παραμέτρους εμπιστευτικότητας του προγράμματος πλοήγησης.

Ορισμένοι τρίτοι φορείς έχουν αναπτύξει εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την απενεργοποίηση της συλλογής και χρήσης δεδομένων μέσω των μονάδων τους.


Third party cookies

Facebook, Twitter, YouTube, Google Map μπορεί να δημιουργούν cookies για την κοινοποίηση περιεχομένου σε κοινωνικά δίκτυα ή για την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την πρόσβαση. Η παρουσία, ο αριθμός και η κατάσταση των cookies μπορεί να εξαρτώνται από το πώς χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες πλατφόρμες πριν ή μετά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αποδεχόμενοι αυτά τα cookies τρίτων, θα γίνετε ενδεχομένως παραλήπτες στοχευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων.

Οφείλετε να διαπιστώσετε ποια είναι η πολιτική των σχετικών ιστοτόπων σχετικά με τα cookies κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας κλικ στους σχετικούς συνδέσμους. Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookies για τον ιστότοπο αυτό, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Change cookie preferences” στο κάτω μέρος της σελίδας.


Τι είναι τα cookies;

Οι περισσότεροι από τους ιστοτόπους που επισκέπτεστε χρησιμοποιούν cookies για πιο άνετη και ευχάριστη πλοήγηση. Τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να σας «θυμάται», είτε για τη διάρκεια της επίσκεψής σας (με τα «cookies συνεδρίας») είτε σε κάθε σας επίσκεψη (με τα «μόνιμα cookies»).

Τα cookies μπορεί να έχουν διάφορους ρόλους. Καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική σας πλοήγηση από σελίδα σε σελίδα, τη διατήρηση των προτιμήσεών σας, και γενικότερα την πιο άνετη και ευχάριστη χρήση του δικτυακού τόπου. Τα cookies επιταχύνουν και διευκολύνουν την αλληλεπίδρασή σας με τον δικτυακό τόπο. Αν ένας ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies, σας θεωρεί νέο χρήστη όποτε αλλάζετε σελίδα – για παράδειγμα, όταν κλείνετε ένα μενού και περνάτε σε άλλη σελίδα, δεν θυμάται την επιλογή σας και στην επόμενη σελίδα σας ξαναεμφανίζει το μενού ανοιχτό.

Ορισμένοι δικτυακοί τόποι χρησιμοποιούν cookies για να μπορούν να εμφανίζουν πιο στοχευμένα διαφημιστικά μηνύματα ή να προωθούν προϊόντα με βάση, για παράδειγμα, τον τόπο όπου βρίσκεστε ή/και τις συνήθειές σας στην πλοήγηση.

Τα cookies μπορεί να προέρχονται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε («first party cookies») ή να τοποθετούνται από άλλους ιστοτόπους που παρέχουν περιεχόμενο μέσω της σελίδας που βλέπετε («third party cookies»).


Τι περιέχουν τα cookies;

Τα cookies είναι αρχεία απλού κειμένου που αποθηκεύουν στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας οι εξυπηρετητές των δικτυακών τόπων. Οι εν λόγω εξυπηρετητές μπορούν εν συνεχεία να ανακτούν ή να διαβάζουν το περιεχόμενο των εν λόγω cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα πλοήγησης του διαδικτύου. Καθένα είναι μοναδικό και περιέχει ανώνυμες πληροφορίες όπως έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, το όνομα του δικτυακού τόπου, ψηφία ή γράμματα. Επιτρέπει στους δικτυακούς τόπους να θυμούνται τις προτιμήσεις σας στην πλοήγηση.

Τύποι cookies


α) First party cookies

Τα cookies πρώτου μέρους («first party cookies») τοποθετούνται από τον δικτυακό τόπο που επισκέπτεστε εκείνη τη στιγμή και μπορεί να τα διαβάσει μόνον ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος.

β) Third party cookies

Τα cookies τρίτου μέρους («third party cookies») τοποθετούνται και χρησιμοποιούνται από φορέα άλλον από τον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου που επισκέπτεστε. Εάν για παράδειγμα ένας δικτυακός τόπος θέλει να υπολογίσει το κοινό του, μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών εξωτερικής εταιρείας ανάλυσης, η οποία θα τοποθετήσει το δικό της cookie για να κάνει την ανάλυση. Ο δικτυακός τόπος που επισκέπτεστε μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περιεχόμενο ενσωματωμένο από αλλού, για παράδειγμα βίντεο από το YouTube ή προβολές διαφανειών από το Flickr. Οι εν λόγω δικτυακοί τόποι μπορούν επίσης να προσθέτουν τα δικά τους cookies. Και, ακόμα πιο σημαντικό, οι ιστότοποι μπορούν να χρησιμοποιούν διαφημιστικά δίκτυα τρίτων για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν χρησιμοποιεί καμιά υπηρεσία διαφημίσεων.

γ) Τα cookies συνεδρίας

Τα cookies συνεδρίας αποθηκεύονται προσωρινά για τη διάρκεια μιας συνεδρίας πλοήγησης και σβήνονται από τον υπολογιστή όταν κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης.

δ) Μόνιμα cookies

Τα μόνιμα cookies καταγράφονται στον υπολογιστή σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα (κατά γενικό κανόνα για ένα έτος ή περισσότερο) και δεν διαγράφονται όταν κλείνει το πρόγραμμα πλοήγησης. Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται να αναγνωρίζουμε ποιος είστε για διάστημα μεγαλύτερο από μια συνεδρία πλοήγησης.

ε) Τα Flash cookies

Πολλοί ιστότοποι χρησιμοποιούν το Adobe Flash Player για την προβολή βίντεο και παρουσιάσεων στους χρήστες. Η εταιρεία Adobe χρησιμοποιεί δικά της cookies, στα οποία δεν μπορείτε να επεμβαίνετε αλλάζοντας τις παραμέτρους του προγράμματος πλοήγησής σας. Χρησιμοποιούνται από το Flash Player για τους ίδιους λόγους που χρησιμοποιούνται και τα άλλα cookies, δηλαδή για την αποθήκευση των προτιμήσεων ή την ταυτοποίηση των χρηστών.
Τα Flash cookies λειτουργούν διαφορετικά από ό,τι τα cookies του προγράμματος πλοήγησής σας. Αντί να έχει ειδικά cookies για κάθε χρήση, ο ιστότοπος καταγράφει όλα τα δεδομένα που τον ενδιαφέρουν μέσα σε ένα μοναδικό cookie. Μπορείτε να ελέγχετε την ποσότητα των δεδομένων που μπορούν να αποθηκευτούν στο cookie, αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο πληροφοριών που επιτρέπεται να καταγράφονται σ’ αυτό.


5. Σε ποιον κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;


Μόνο υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο εκτελών την επεξεργασία έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτους εκτός των προαναφερθέντων παραληπτών. Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση ελέγχου ή δικαστικής διαδικασίας εμπλέκονται το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ανταλλάσσει δεδομένα με τρίτους για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πολίτες θα μπορούν να ανταλλάσσουν οικειοθελώς πληροφορίες με την κοινότητα υποβάλλοντας μαρτυρίες, οπτικοακουστικό υλικό. Στις περιπτώσεις αυτές, θα ζητηθεί εκ νέου η συγκατάθεση. Η συγκατάθεση αυτή θα ισχύει μόνο για ένα συγκεκριμένο υλικό μαρτυρίας ή οπτικοακουστικό υλικό που θα κοινοποιηθεί στον δικτυακό τόπο.


6. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας;


Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν έως ότου τα υποκείμενα των δεδομένων ζητήσουν τη διαγραφή τους ή έως ότου κλείσει η κοινή πλατφόρμα. Εξάλλου, το υποκείμενο των δεδομένων θα λαμβάνει στην αρχή κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου υπενθύμιση των δεδομένων που έχει συλλέξει το Κοινοβούλιο και της δυνατότητάς του να υποβάλει αίτημα πρόσβασης ως το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.


7. Πως αποθηκεύονται τα δεδομένα σας;


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να προστατεύει την ασφάλεια των ατομικών σας στοιχείων. Χρησιμοποιούμε ποικίλες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας προκειμένου να συμβάλλουμε στην προστασία των ατομικών σας στοιχείων έναντι μη εγκεκριμένης πρόσβασης, χρήσης ή αποκάλυψης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης, ευρισκόμενους σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Για σκοπούς αποθήκευσης και συντήρησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να διαβιβαστούν στις ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725.


8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όταν τα προσωπικά σας στοιχεία τυγχάνουν επεξεργασίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ή από οποιοδήποτε θεσμικό όργανο της ΕΕ), έχετε δικαίωμα να το γνωρίζετε.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωσή τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος εάν είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δώσατε πριν από την ανάκληση.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της χρήσης τους.

Έχετε, κατά περίπτωση, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση, ανά πάσα στιγμή, και με το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Θα εξετάσουμε το αίτημά σας, θα λάβουμε απόφαση και θα σας την κοινοποιήσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, εφόσον είναι αναγκαίο.

Μπορείτε να ζητήσετε να κοινοποιήσουμε, οποτεδήποτε είναι δυνατόν, οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν επέλθει στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί τα δεδομένα σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μη υποστείτε αυτοματοποιημένες αποφάσεις (που έχουν ληφθεί αποκλειστικά από μηχανές) οι οποίες σας επηρεάζουν, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.

Έχετε, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα προσφυγής στον ΕΕΠΔ ως εποπτική αρχή.

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Διαδικτυακής Επικοινωνίας. Εάν η μονάδα δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο αίτημά σας, θα ζητήσει τεχνική υποστήριξη από τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων.

Εάν σας προβληματίζει η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω αυτής της πλατφόρμας, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων ή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Επικοινωνία:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
dataprotection@together.eu

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Data-Protection@europarl.europa.eu


9. Προσφυγή

Οποιεσδήποτε καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν ανά πάσα στιγμή

 • στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: edps@edps.europa.eu


_________________________________________________________________________________

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.
[2] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.