Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας. Πάρτε θέση για την Ευρώπη.

Το mazi.eu είναι μια πανευρωπαϊκή κοινότητα που ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διεργασίες.

Άτομα σαν κι εσάς αναλαμβάνουν δράση για ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε με την ενασχόλησή μας με την πολιτική, είτε επικοινωνώντας σε άλλους τη σημασία της συμμετοχής στις εκλογές - μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε τη δημοκρατία να διαδραματίσει τον καθοριστικό της ρόλο στην ΕΕ.

Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί.

Μείνετε ενημερωμένοι και κρατείστε επαφή.