Ir pienācis laiks rīkoties kopā.
  Pievienojies kopienai mesesamkopa.eu!

Par labāku Eiropas nākotni esam atbildīgi mēs visi. Šodienas vissvarīgākās problēmas — jautājumus, kas saistīti ar globālo sabiedrības veselību, planētu, drošību, cilvēktiesībām — var risināt tikai kopīgiem spēkiem.

Aktīvi rīkojoties attiecībā uz to, kas tev rūp, tu iedvesmosi arī citus iesaistīties Eiropas demokrātiskajos procesos. Lielas pārmaiņas reizēm var panākt ar pavisam nelieliem darbiem.

Ir pienācis cerību un lielu mērķu laiks. Laiks rīkoties.

Kāpēc pievienoties?

Tev interesējoši pasākumi tavā tuvumā

Uzzini par pasākumiem, kas notiek tev tuvumā.

Uzzini par tiešsaistē un visā Eiropā notiekošajiem Eiropas Parlamenta rīkotajiem pasākumiem.

Skatīt visus pasākumus