Together.eu for democracy Together for Democracy

Zajednoza.eu je zajednica ljudi koji vjeruju u demokraciju i žele joj dati stvarno značenje u kontekstu nadolazećih europskih izbora. Ova zajednica povezuje ljude diljem Europe dajući im mogućnost da se sastaju, dijele znanje i stječu nove vještine te da istovremeno potaknu druge na glasanje. Prijavite se za sudjelovanje – što više ljudi glasa, to je naša demokracija snažnija!

Pronađite događanja u svojoj blizini

Pogledajte najnovija događanja koja organizira Europski parlament i zajednoza.eu zajednica, na internetu i diljem Europe.