Adfærdskodeks

sammen-om.eu er er Europa-Parlamentets institutionelle, upartiske platform. Formålet er at øge den demokratiske deltagelse i EU. Europa-Parlamentet støtter som institution ikke noget specifikt politisk parti eller nogen medlemmer af Europa-Parlamentet.

Hvis du deltager, sørger du også for ikke at distribuere indhold eller arrangere events, der:

  • går imod EU’s grundlæggende rettigheder generelt (artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder),

  • diskriminerer på baggrund af og/eller er stødende i forhold til udseende, race, etnisk oprindelse, religion eller tro, køn, kultur eller oprindelse, handicap, alder eller seksuel orientering (artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde),

  • fremmer et bestemt politisk parti eller en bestemt politisk kandidat,

  • opfordrer til vold og/eller chikane mod andre,

  • er pornografiske eller indeholder links til pornografisk materiale eller pornografiske hjemmesider,

  • promoverer ulovlige aktiviteter,

  • overtræder gældende lovgivning eller regler.

Europa-Parlamentet forbeholder sig retten til at udelukke enhver deltager, der overtræder ovenstående retningslinjer.