Iż-żgħażagħ għandhom jingħataw siġġu fuq il-mejda

Bħala żagħżugħa Ewropea u persuna li taħdem maż-żgħażagħ, inħossni responsabbli għall-futur tal-Ewropa. Nemmen bis-sħiħ li l-għoti tas-setgħa liż-żgħażagħ bl-attitudnijiet, l-għarfien u l-ħiliet biex jieħdu sehem fit-teħid tad-deċiżjonijiet se jikkontribwixxi għas-sostenibbiltà tad-demokraziji tagħna u għat-trawwim ta' sens komuni ta' identità. Din hija r-raġuni għaliex ingħaqadt ma' flimkien.eu, biex inħeġġeġ iċ-ċittadinanza attiva u biex inkun parti minn komunità bbażata fuq valuri kondiviżi u impenn reċiproku biex nimxu 'l quddiem fi proġett Ewropew.

Filwaqt li nintrabat li nagħmel bidla, speċjalment permezz tal-għoti tas-setgħa liż-żgħażagħ, nimmira li nsaħħaħ il-mezzi ta' komunikazzjoni bejn iż-żgħażagħ u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet. Ta' spiss nużaw il-klixè li ż-żgħażagħ huma l-futur, iżda m'għandniex ninsew biex fil-preżent nagħtuhom opportunità reali biex isemmgħu leħinhom u siġġu fuq il-mejda. Tassew nittama li l-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u s-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ ikunu pass biex iż-żgħażagħ isiru l-muturi ta' UE aktar sostenibbli, ġusta u demokratika.

Réka, l-Ungerija