Nuoret pitäisi ottaa mukaan päätöksentekoon

Nuorena eurooppalaisena ja nuorisotyöntekijänä tunnen vastuuta Euroopan tulevaisuudesta. Uskon vahvasti, että demokratioidemme kestävyyttä ja yhteistä identiteettiämme voidaan tukea antamalla nuorille tarvittavat tiedot, taidot ja itseluottamus osallistua päätöksentekoon. Siksi liityin yhdessä.eu-yhteisöön. Halusin rohkaista muita aktiiviseen kansalaisuuteen ja olla osa yhteisöä, jossa jaamme samat arvot ja haluamme kaikki edistää Euroopan yhdentymistä.

Haluan muuttaa maailmaa erityisesti lisäämällä nuorten vaikutusmahdollisuuksia. Pyrin siksi vahvistamaan nuorten ja poliittisten päättäjien välisiä viestintäkanavia. Toistelemme usein kliseetä, että nuoret ovat tulevaisuus, mutta meidän pitäisi muistaa antaa heille todellinen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja osallistua päätöksentekoon jo nyt. Toivon todella, että Euroopan tulevaisuuskonferenssi ja Euroopan nuorison teemavuosi ovat askel kohti tulevaisuutta, jossa nuoret johdattavat meitä kohti kestävämpää, oikeudenmukaisempaa ja demokraattisempaa EU:ta.

Réka, Hungary