Ungdomar måste få en plats vid bordet

Som ung i Europa och som ungdomsarbetare känner jag mig ansvarig för Europas framtid. Jag tror stenhårt på att ungdomar kan bidra till att göra vår demokrati hållbar och bygga en gemensam identitet om de får chansen att skaffa sig den inställning, de kunskaper och de färdigheter som behövs för att delta i beslutsfattandet. Därför anmälde jag mig till tillsammansieuropa.eu. Jag vill uppmuntra till aktivt samhällsengagemang och vara en del av en community där vi har samma värderingar och ett engagemang för det europeiska projektet.

Jag vill göra skillnad, särskilt genom att stärka de ungas ställning, och jag arbetar för att förbättra kommunikationen mellan ungdomar och beslutsfattare. Vi säger ofta att ungdomarna är framtiden, men då måste vi också ge dem en verklig chans att göra sina röster hörda och ge dem en plats vid bordet, idag. Jag hoppas verkligen att Konferensen om Europas framtid och Europaåret för ungdomar kommer att bidra till att ungdomar blir drivkrafter för ett hållbarare, rättvisare och mer demokratiskt EU.

Réka, Ungern