Ώρα να δράσουμε όλοι μαζί  Μπες στο mazi.eu

Το mazi.eu είναι μια πανευρωπαϊκή κοινότητα που ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διεργασίες.

Νέοι άνθρωποι σαν κι εσένα αναλαμβάνουν δράση για ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε με την ενασχόλησή σου με την πολιτική, είτε επικοινωνώντας σε άλλους τη σημασία της συμμετοχής στις εκλογές - μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε τη δημοκρατία να διαδραματίσει τον καθοριστικό της ρόλο στην ΕΕ.

Γιατί να συμμετέχω;

Μαρτυρίες