Ψηφιακές Δεξιότητες Διαχείρισης Καριέρας & Τι να γνωρίζουμε για το LinkedIn

It-Tlieta 8 ta’ Diċembru 2020 17:00 18:30
Online
Ċipru

Καριέρας & Τι να γνωρίζουμε για το LinkedIn

Σχεδόν όλες οι εταιρείες δίνουν ιδιαίτερη βάση στο LinkedIn προφίλ ενός υποψηφίου για δουλειά. Μέσω ενός τέτοιου προφίλ μπορείτε να «πουλήσετε» όσο καλύτερα μπορείτε τον εαυτό σας. Για αυτό τον λόγο το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, διοργανώνει σεμινάριο για τις ψηφιακές δεξιότητες και τη δημιουργία ενός ισχυρού προφίλ LinkedIn.

Ομιλητές:

  • Αντρέας Κεττής, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

  • Χριστίνα Δημητριάδου, Personal Leadership Coach and Trainer

Παρακολουθήστε εδώ