Før biodiversitets-COP’en: Redder EU’s strategi nok arter?

Il-Ħamis 22 ta’ April 2021 18:00 19:00
Online
Id-Danimarka


Odoo • A picture with a caption
Remember what the dormouse said.
Photo: Björn Schul

Arterne forsvinder 100-1.000 gange hurtigere end nogensinde før i menneskehedens historie. Både Danmark og EU arbejder på en biodiversitetsstrategi, og der er snart biodiversitets-COP. Er det nok? Debat med Christel Schaldemose (S).

Odder, hasselmus, ræv og skovmår. Stork, pragtvægbi og dværgvandnymfe. Strand-vortemælk, dyndsmerling og rosenrød huesvamp.

I alt 1.844 plante- og dyrearter ifølge seneste rødlistevurdering fra Aarhus Universitet (2019) truet af udryddelse i Danmark. Det er et verdensomspændende problem. Primært på grund af menneskets aktiviteter mister vi nu arter 100-1.000 gange hurtigere end nogensinde tidligere i menneskets historie, med en global artsnedgang på 60 procent siden 1960.

Vi kan lære at leve uden kirkeugler, lærker og egesommerfugle – eller vi kan gøre noget ved det. Både Danmark og EU arbejder på en biodiversitetsstrategi, ligesom emnet er på dagsordenen til det 15. biodiversitets-COP, der skal løbe af stablen i Kina senere i år.

Hvad kan vi forvente af EU’s biodiversitetsstrategi og af strategien for cirkulær økonomi? Kan EU optræde samlet på COP’en i Kina – og vil det bedre de truede arters fremtid i verden? Hvordan kan naturbeskyttelsen blive bedre, i EU og i verden? Kan man redde arter uden at ødelægge økonomien – og er økonomi i den sammenhæng overhovedet vigtig?

Med i debatten

Company team

Christel Schaldemose (S/S&D)

Christel Schaldemose er medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet. Hun sidder i Gruppen for Det Progressive Forbund for Socialdemokrater (S&D) og er stedfortræder i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed.