Kino Europa: Trojúhelník smutku (copy)

Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 9:15 μ.μ. 11:00 μ.μ.
Τσεχία

Axolotl Overkill je německý dramatický film z roku 2017 Helene Hegemann podle vlastního scénáře, který vychází z jejího debutového románu Axolotl Roadkill z roku 2010.

 

„Axolotl Overkill“ (Německo, 2017, 94 min, Režie: Helene Hegemann)

Šest­nác­tiletá Mifti žije v Berlíně, kde vymetá večírky, exper­i­men­tu­je s droga­mi a sex­em a kašle na školu. Dospělí, které potkává, jí při­j­dou zoufalí. Ti si o ní na oplátku rádi mys­lí, že je moc drzá, čas­to zbytečně smut­ná a bezhlavě zamilo­vaná. Dospělí zoufal­ci se totiž nechtějí zabý­vat pod­sta­tou věci. Mifti ví, že je na všech­no na celém světě sama. Ať už tahle fráze zna­mená coko­liv. Je na tom ste­jně jako vod­ní dráček axolotl, který přeži­je všech­no a s kaž­dou zkušenos­tí se stává někým novým. (Aero­films)

  • Vst­up je zdar­ma. Pro­jekce letního kina star­tu­je vždy se set­měním v kasárnách Karlín. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka.

    V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor. 

  • Pro­jekce probíhá v rám­ci pro­jek­tu Kino Europa - jde o pravidelný cyklus projekcí , který přináší průřez unikátními a podnětnými evropskými filmy posledních let. Projekce doprovázené úvody jsou přístupné zdarma díky podpoře Evropské komise v ČR a Kanceláři Evropského parlamentu.