Brexit and the future relations between the EU and the UK

luni 15 martie 2021 19:00 21:55
Belgia
The future relations between the EU and the UK

Online Europese avondlezing - Online European Evening Lecture

maandag 15 maart 2021 - 19 uur - Monday 15 March 2021 - 7 pm

Brexit en de toekomstige relaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk

Prof. Piet Eeckhout – University College London

In deze publieke lezing bespreekt professor Piet Eeckhout de juridische en politieke gevolgen van Brexit alsook de blijvende uitdagingen voor de verdere ontwikkeling van de relaties tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk na de ondertekening van een nieuw handels- en samenwerkingsakkoord. 

Brexit and the future relations between the EU and the United Kingdom

Prof. Piet Eeckhout – University College London

In his public lecture, professor Piet Eeckhout will discuss the legal and political implications of Brexit and the remaining challenges for the future development of relations between the European Union and the United Kingdom after the signature of a new Trade and Cooperation Agreement.

Moderator: Peter van Elsuwege - Professor Europees Recht UGent, Ghent European Law Institute (GELI)

Deze lezing is in het Engels - This lecture is in English. 

Deelname is gratis, inschrijven verplicht - Participation is free, registration is required

Brexit and the future relations between the EU and the UK