Seminārs "Vēlēšanu tiesības un iespējas Eiropas Savienībā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem"

Tiesības balsot ir noteiktas ANO Konvencijā par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kā arī ikvienas Eiropas Savienības iedzīvotāja pamattiesībās. 2019. gada Eiropas parlamenta vēlēšanās apmēram 400 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti no 14 valstīm dažādu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties vēlēšanās. Vēl mazāk tika izmantotas cilvēku ar invaliditāti tiesības kļūt par Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātiem. Lai mainītu šo situāciju, 2023. gadā sadarbībā ar Eiropas Invaliditātes forumu un vēl 6 Eiropas valstu cilvēku ar invaliditāti jumta organizācijām SUSTENTO uzsākta projekta “Cilvēku ar invaliditāti tiesības Eiropas vēlēšanās” realizācija. Projekta mērķis ir paaugstināt cilvēku ar invaliditāti politisko līdzdalību Eiropas parlamenta vēlēšanās, kļūstot par politisko partiju kandidātiem Eiropas parlamentam, iesaistoties balsošanā un citās politiskajās aktivitātēs. Pievienojies projekta kapacitātes stiprināšanas pasākumam “Vēlēšanu tiesības un iespējas Eiropas Savienībā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem". sazinieties ar Daiga Veinberga, DREE projekta vadītāja Latvijā, lai uzzinātu vairāk: daiga.veinberga@sustento.lv

© SUSTENTO
Event Link