Circulariteit in Actie:

Samen op weg naar een duurzaam Europa en Fryslân

fredag 8. september 2023 14.45 17.00
Nederlandene

Het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland en EuropaPact Fryslân nodigen je van harte uit om deel te nemen aan ´Circulariteit in Actie: Samen op weg naar een duurzaam Europa en Fryslân´. Deze bijeenkomst vindt plaats op 8 september in Leeuwarden.. 

Het programma bestaat uit een inhoudelijk debat rondom circulariteit en de groene transitie met o.a. Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA, S&D). Dit debat zal worden gemodereerd door Marijke Roskam. Daarna vindt er tevens een collegetour plaats waarin Mohammed Chahim in gesprek treedt met jongeren over zijn werk in het Europees Parlement..

Hoe ziet de transitie naar een klimaatneutraal en duurzaam Europa eruit? Welke impact heeft deze transitie op burgers, bedrijven en overheden? De Green Deal is het antwoord van de EU op de voortdurende klimaatcrisis en zet een stappenplan uit om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Om deze groene transitie waar te maken wordt in Europa wet- en regelgeving gemaakt, ook bekend als het ‘Fit for 55’ pakket dat ervoor moet zorgen dat deze ambities worden behaald.

Een belangrijke ambitie die Europa en Fryslân delen, is de overgang naar een circulaire economie om zo de hoeveelheid afval tot een minimum te reduceren. Ook staat dit jaar in het teken van het ‘European Year of Skills’ waarin er extra aandacht is voor vaardigheden om de Europese concurrentiekracht te behouden.

Op deze vrijdag gaan we met elkaar in discussie over wat Europa Fryslân biedt én over wat Fryslân aan Europa te bieden heeft. Welke impact heeft Europese wet- en regelgeving op burgers en bedrijven in Fryslân? Hoe kunnen we elkaar versterken in de transitie naar een duurzame en circulaire samenleving? En hoe kunnen we al deze ambities realiseren met beperkte middelen en vakmensen?


Programma

14.45-15.45 Panelgesprek: Circulariteit in Actie

15.45-15.55 Pauze

15.55-17.00 College tour met Europarlementariër Mohammed Chahim, host Marijke Roskam en de aanwezige jongeren

17.00 Borrel


Schrijf je hier in voor het panelgesprek en/of de college tour.


Datum: vrijdag 8 september 2023

Tijd: 14.45 - 17.00 uur

Locatie: NHL Stenden, Rengerslaan 8-10, Leeuwarden

Voertaal: Nederlands


Over het panel

Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA, S&D) is sinds 2019 lid van het Europees Parlement. Mohammed Chahim is actief als lid in de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Delegatie voor de betrekkingen met India. Daarnaast is hij actief als plaatsvervangend lid in de Commissie industrie, onderzoek en energie, de bijzondere Commissie COVID-19 pandemie: geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst & de Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland.