Познаваме ли институциите на Европейския съюз?

Обучителен уебинар

onsdag 1 december 2021 10:30 14:00
Uppkopplad
Bulgarien

Имате въпроси за Европейския съюз, но не знаете кого да попитате? Затруднявате се да посочите разликите между Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и Съвета на Европа? Интересно ви е през какъв път минават предложенията, преди да се превърнат в европейско законодателство? Бихте искали да сте по-запознати с основните теми в дневния ред на Брюксел в момента? Искате да можете да говорите увлекателно и разбираемо по тези въпроси?

Обучителния ни уебинар ще ви помогне да да се ориентирате сред сложния лабиринт на европейските институции и начина, по който се вземат решенията в тях. Водещ ще бъде проф. Ингрид Шикова, която е сред основателите на катедра "Европеистика" в Софийския университет и следи отблизо процесите, през които преминава Евросъюзът.

По време на уебинара ще можете да задавате въпроси към нея за европейските теми, които Ви интересуват, а накрая ще завършим с дискусия за това как всеки би могъл да се включи в демократичния процес и да допринесе за бъдещето на общия ни Съюз.

Уебинарът ще се проведе в платформата zoom.

Пълната програма на обучението можете да намерите тук.

Крайният срок за регистрация е 30 ноември 2021 г. Местата са ограничени!