Познаваме ли институциите на Европейския съюз?

Обучителен уебинар

onsdag 1. december 2021 10.30 14.00
Online
Bulgarien

Имате въпроси за Европейския съюз, но не знаете кого да попитате? Затруднявате се да посочите разликите между Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и Съвета на Европа? Интересно ви е през какъв път минават предложенията, преди да се превърнат в европейско законодателство? Бихте искали да сте по-запознати с основните теми в дневния ред на Брюксел в момента? Искате да можете да говорите увлекателно и разбираемо по тези въпроси?

Обучителния ни уебинар ще ви помогне да да се ориентирате сред сложния лабиринт на европейските институции и начина, по който се вземат решенията в тях. Водещ ще бъде проф. Ингрид Шикова, която е сред основателите на катедра "Европеистика" в Софийския университет и следи отблизо процесите, през които преминава Евросъюзът.

По време на уебинара ще можете да задавате въпроси към нея за европейските теми, които Ви интересуват, а накрая ще завършим с дискусия за това как всеки би могъл да се включи в демократичния процес и да допринесе за бъдещето на общия ни Съюз.

Уебинарът ще се проведе в платформата zoom.

Пълната програма на обучението можете да намерите тук.

Крайният срок за регистрация е 30 ноември 2021 г. Местата са ограничени!