Európska únia sa nás týka

Európska únia ako mierový projekt

četrtek 23. marec 2023 10:00 12:00
Slovaška

Európska únia sa nás týka

Pozývame vás na pokračovanie série panelových diskusií projektu "Európska únia sa nás týka", tentokrát na tému "Európska únia ako mierový projekt".

Diskutovať budú:
- Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD. (Európskej ľudovej strany (EPP)
- Mgr. Matej Navrátil, PhD (pôsobí ako výskumný pracovník na Univerzite Komenského (FSEV UK)
- Vladyslav Yatskovyi (TA3)
Téma: 70 rokov v mieri.
Jedným z najväčších úspechov Európskej únie je pretrvávajúci mier od založenia Európskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1950. Od svojho založenia sa Únii podarilo obnoviť Európu po katastrofálnych následkoch druhej svetovej vojny, prehĺbiť hospodársku spoluprácu a vytvoriť ekonomickú úniu založenú na fungovaní jednotného trhu, integrovať 21 štátov do právneho rámca Európskej únie a presadzovať zabezpečovanie ľudských práv. Už je to rok, čo Európa zažila chvíle, aké sme nezažili od druhej svetovej vojny. Útok na Ukrajinu bol zároveň útokom na normatívne základné hodnoty európskeho projektu (demokraciu, ľudské práva, právny štát a mier). V našom susedstve už viac ako rok prebieha vojna a je otázne, ako sa k tejto vojnovej situácii postavil svet vrátane Európskej únie.
1. Bol celý európsky projekt založený na myšlienke zabrániť obnoveniu nepriateľstva a vojny medzi členskými štátmi Európskej únie?
2. Čo sa zmenilo po útoku na suverénnu Ukrajinu 24. februára?
3. Ako sa Európska únia respektíve členské štáty vo všeobecnosti prispôsobili vojne?
Organizátori projektu:
Dobrovoľníci platformy Európskeho parlamentu spoločne.eu:
Bc. Dominik Lelkes &
Bc. Patrícia Zölleiová
Kanceláriu Európskeho parlamentu na Slovensku
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského