Kan EU stoppe den sjette masseuddøen af arter?

trešdiena 2021. gada 3. marts 13:00 14:30
2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
Dānija


Odoo • A picture with a caption
Green Deal omfatter en biodiversitetsstrategi, men kan den stoppe den nuværende masseuddøen af både dyr, planter og insekter? 

Biodiversiteten er truet i Europa og resten af verden og økosystemerne forsvinder eller forringes i hastigt tempo. Jorden oplever i dag den største masseuddøen i 65 millioner år, og arter forsvinder 100 til 1.000 gange hurtigere end før menneskets tid.

Det gælder især vilde arter, men også i landbruget er biodiversiteten for nedadgående. Mellem år 1900 og 2000 mistede Jorden 75 procent af diversiteten af dyrkede planter, ifølge FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO. Det er en konsekvens af stadig større marker og mere standardiserede afgrøder.

Biodiversitet og velfungerende økosystemer er afgørende for, at der bliver ved med at være ressourcer til rådighed for mennesker. Fisk i havene, rent vand, træ, fødevarer der kræver bestøvning og et balanceret klima. Men det er naturligvis også et mål i sig selv, at der findes en levende planet med stor artsrigdom. Stadig mere intensiv udnyttelse af vandmiljøer, have, landbrugsjord, skov og naturområder truer den balance.

I EU’s biodiversitetsstrategi for 2030 er målene blandt andet at oprette beskyttede områder, der udgør mindst 30 procent af jorden og 30 procent af havene i Europa, at mindske brugen af pesticider med 50 procent og at plante tre milliarder træer. Derudover skal der frigøres 20 milliarder euro om året til biodiversitet fra forskellige kilder, blandet andet EU-fonde og nationale og private midler – og hensynet til naturkapital og biodiversitet vil blive integreret i virksomhedernes forretningspraksis.  

På hvilket område er det mest oplagt at tage fat på at beskytte og forbedre biodiversiteten og økosystemerne? Er EU’s biodiversitetsstrategi ambitiøs nok og vil den kunne stoppe den nuværende udryddelse af verdenens dyr, planter og insekter? Hvordan kan vi påvirke europæiske aktører i en grøn retning – og holde Kommissionen fast på, at biodiversitetsstrategien skal udmøntes i reel biodiversitetspolitik?

Få dit tilmeldingslink her

Deltagere

Company team

Jacob Heilmann-Clausen

Jacob Heilmann-Clausen er lektor og forsker ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet.

Company team

Karen Post Bache

Karen Post Bache er naturchef i Landbrug & Fødevarer.

Company team

Nanna Clifforth

Nanna Clifforth er research- og kampagnemedarbejder hos NOAH Friends of the Earth Denmark