Σχεδιάζοντας το Μέλλον της Ευρώπης

mercoledì 20 ottobre 2021 18:00 20:30
2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
16 Partecipanti
Grecia

Αν είσαι 18-35 ετών και σε προβληματίζει το περιεχόμενο των εννοιών «Ευρώπη» και «Ευρωπαίος» στη σύγχρονη εποχή, ιδίως στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, έχουμε κάτι για σένα!


Με την υποστήριξη του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, η Inter Alia διοργανώνει το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχεδιάζοντας το Μέλλον της Ευρώπης» : μία εμπειρική – συλλογική και ατομική – αναζήτηση της ιδέας της Ευρώπης. Συζητάμε την επιρροή της Ένωσης στην κατανόηση του παρελθόντος και στην αντίληψη του παρόντος και επεξεργαζόμαστε τρόπους και εργαλεία για να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός κοινού Ευρωπαϊκού μέλλοντος.


Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια σειρά εκπαιδευτικών συναντήσεων με σκοπό τον σχεδιασμό προτάσεων για το Μέλλον της Ευρώπης. Οι προτάσεις θα συνδέονται με τις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες:


  • Νέοι και Δημοκρατία,

  • Περιβάλλον και ποιότητα ζωής,

  • Εκπαίδευση και τεχνολογία,

  • Ανθρώπινα δικαιώματα,

  • Τέχνη και πολιτισμός.


Θα πραγματοποιηθούν 4 διαδικτυακές συναντήσεις διάρκειας 2.30 ωρών η κάθε μία, και 1 υβριδική ανοικτή εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων (πολίτες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς). 


Πρώτη συνάντηση στις 20 Οκτωβρίου, 18.00-20.30 (ώρα Ελλάδος)


Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναντήσεων και η φόρμα συμμετοχής: Σχεδιάζοντας το Μέλλον της Ευρώπης