Hoe kan de trein bijdragen tot een groene transitie in de EU?

keskiviikkona 17. toukokuuta 2023 16.00 17.00
2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
Belgia

Event link: https://www.europahuis.be/nl/agenda/hoe-kan-de-trein-bijdragen-tot-een-groene-transitie-in-de-eu

Transport is verantwoordelijk voor een kwart van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU. Het wegverkeer is veruit de grootste uitstoter van broeikasgassen, terwijl het treinverkeer slechts goed is voor 0,5%. Wij stellen ons dan ook de vraag 'Hoe kan de trein bijdragen tot de klimaatdoelstellingen van de EU?'. Transport is één van de grootste uitdagingen in het proces van groene transitie, omdat het grootschalige structurele veranderingen vereist én een verandering in de persoonlijke gewoonten van de burgers. Als onderdeel van de omschakeling naar duurzamere levenswijzen proberen veel landen het gebruik van persoonlijke motorvoertuigen te verminderen en het openbaar vervoer te stimuleren. Het spoor is een van de meest energie-efficiënte vervoerswijzen en van onschatbare waarde voor het bereiken klimaatneutraliteit in de EU tegen 2050. De klimaatcrisis is zowel een kans als een noodzaak voor het treinverkeer om het gebruik en de populariteit ervan te vergroten, maar er moeten eerst belangrijke veranderingen worden doorgevoerd. De kwaliteit en beschikbaarheid van het treinverkeer verschilt sterk per EU-lidstaat. In dit debat hebben we het over de stand van zaken in Denemarken, België en Kroatië. Met deskundige panelleden analyseren we elk land en delen we good practices die in andere lidstaten kunnen worden toegepast. Onze Belgische spreker is niemand minder dan Christophe Boval: Voorzitter Raad van Bestuur Europahuis Ryckevelde én mobiliteitsplanner Provincie West-Vlaanderen. De voertaal in dit online debat is Engels.

© Europahuis Ryckevelde
Event Link