Připojení se ke stejně smýšlejícím lidem

Sabīne, studentka politologie. Mé putování s komunitou jsmespolu.eu začalo dokonce ještě předtím, než byla tato komunita, která byla tehdy známa jako kampaň „Tentokrát půjdu k volbám“, vytvořena. Do akce jsem se zapojila jako studentka rižského gymnázia č. 25 – jedné ze škol-vyslanců Evropského parlamentu.

Dle mého názoru předvolební kampaň poskytla aktivistům z Lotyšska i jiných zemí v Evropě možnost zapojit se do přípravy voleb do Evropského parlamentu a vyjádřit svůj názor jako součást nějakého většího celku. Krátce před volbami jsem se v Bruselu zúčastnila semináře evropské mládeže týkajícího se dezinformací a kampaně v rámci voleb do Evropského parlamentu, na němž jsem spolu s mladými lidmi z dalších evropských zemí představila zástupcům Evropského parlamentu své názory. Byla přednesena také myšlenka, že by kampaň mohla pokračovat jako celoevropská platforma i po volbách. Hlavním cílem bylo zajistit setkání lidí s podobným smýšlením a jejich účast na akcích i v dalších členských státech. Krátce poté jsem obdržela e-mail s výzvou, abych se připojila k evropské komunitě, z čehož jsem získala bezprostřední pocit, že se mé práci i činnosti dalších mladých lidí na semináři dostalo uznání!

Dříve jsme si mohli klást otázku, jaký smysl mají tyto akce a semináře. Nyní však máme pohotovou a jasnou odpověď – potřebují je všichni ti, kteří se angažují na platformě jsmespolu.eu, přičemž za touto odpovědí stojí lidé, kteří jsou připraveni tuto potřebu obhajovat a bránit. Navzdory omezením souvisejícím s pandemií jsem se v rámci programu absolventů škol-vyslanců Evropského parlamentu zúčastnila nejrůznějších akcí, a to jak osobně, tak online, a mohu říci, že tyto akce mají jednak vzdělávací a jednak motivační charakter. Domnívám se však, že hlavní věcí je rostoucí komunitní platforma či facebooková skupina, která sdružuje všechny ty, kteří se zajímají o Evropu a chtějí se zapojit do jejího utváření a s tím související práce.