Συνάντηση γνωριμίας με τα μέλη του mazi.eu

torsdag 9 februari 2023 17:00 19:00
Grekland

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ενημέρωσης που συνδιοργανώνει το Γραφείο του ΕΚ για την Ελλάδα προγραμματίζουμε, με την βοήθεια του ΕDIC Crete συνάντηση γνωριμίας στο Ηράκλειο.

Σκοπός μας είναι να σας παρουσιάσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα του together.eu (mazi.eu), να ακούσουμε τις προτάσεις σας και συζητήσουμε μελλοντικές πρωτοβουλίες με την στήριξη του Γραφείου. 

Τόπος εκδήλωσης: Μέγαρο Ντορέ, Πλατεία Ελευθερίας,29 (Λιοντάρια)
Ώρα προσέλευσης: 17:00 μ.μ.


Add a caption to enhance the meaning of this image.