EU:s nya handelspolitik: Hur ska EU agera mot dumpning och blockader?

torek 08. marec 2022 14:30 15:30
Online
1 Udeleženec
Švedska

    Samtalet flyttas fram. Nytt datum meddelas senare. 


Samtalet flyttas fram. Nytt datum meddelas senare.

EU:s nya handelspolitik: hur ska EU agera mot dumpning och blockader?

Hur kan Sverige och EU skydda företag mot prisdumpning? Vad kan EU:s förslag till nya skyddsverktyg innebära för svenska företag och konsumenter när den inre marknaden utsätts för handelshinder, som när Kina blockerar handeln med Litauen? Välkommen att delta i ett digitalt samtal om EU:s handelspolitik den 8 mars! 

EU har på senare år slutit en rad nya frihandelsavtal. Samtidigt har det handelspolitiska klimatet hårdnat och EU-länderna förhandlar därför om ett nytt verktyg som ska kunna användas i situationer när andra länder använder handelshinder för att påverka politiska beslut.   

Hur fungerar EU:s nuvarande anti-dumpinginstrument för svenska företag? Vilka är de ekonomiska effekterna för länderna och hur påverkas konsumenterna?  Vad innebär det nya så kallade ”anti-tvångsinstrumentet” och är det ett nödvändigt geopolitiskt skyddsinstrument eller ett steg mot ökad protektionism?

Tisdagen den 8 mars kl. 14.30-15.30 diskuterar vi detta med chefsekonom Patrik Tingvall och handelsstrateg Per Altenberg från Kommerskollegium samt Europaparlamentariker och vice gruppledare i Europaparlamentets handelsutskott Jörgen Warborn (M). 

Varmt välkommen att lyssna och ställa frågor!  

Anmäl dig här på eventsidan för att delta. Samtalet  hålls som vanligt på Zoom och en möteslänk skickas ut till den e-post som du anger i anmälan senast den 7 mars.