Därför behövs facket i Europa - omställning och trygga jobb i ett demokratiskt och jämställt Europa

Arbetsmarknadens parter och EU – inför det svenska ordförandeskapet

torek 22. marec 2022 14:30 15:30
2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
47 Udeležencev
ŠvedskaDärför behövs facket i Europa - omställning och trygga jobb i ett demokratiskt och jämställt Europa

EU-samarbetet står inför stora utmaningar. Arbetsmarknaden förändras i en allt snabbare takt och ställer stora krav på arbetstagare och företag runtom i Europa. För att möta detta krävs en positiv facklig agenda för EU, som fokuserar på en trygg omställning, starka parter på arbetsmarknaden och ett mer jämställt och demokratiskt Europa. Under seminariet diskuterar fackliga företrädare hur EU kan nå dit.

Deltagare är TCO:s ordförande Therese Svanström, Unionens ordförande Martin Linder och fackförbundet ST:s ordförande Britta Lejon. Diskussionen modereras av TCO:s internationella chef Oscar Wåglund Söderström.

Anna Wetter Ryde, forkare på Svenska Institutet för Europapolitiska Studier, inleder samtalet med en presentation om hur EU-samarbetet är uppbyggt, hur det fungerar samt på vilket sätt EU är en del av det svenska demokratiska systemet och Sverige är en del av EU.

Datum: 22 mars
Tid: Klockan 14.30-15.30
Plats: Samtalet hålls på den digitala mötesplattformen Zoom. En möteslänk skickas till den e-post du anger i anmälan.
Anmälan: Anmäl dig här på eventsidan för att delta.

Varmt välkomna! 

”Arbetsmarknadens parter och EU – inför det svenska ordförandeskapet” är en seminarieserie i fem delar som syftar till att belysa de största svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas prioriteringar i EU. På vart och ett av de fem seminarierna kommer respektive part – LO, SACO, Svenskt Näringsliv, SKR och TCO – att diskutera vad den egna organisationen har för målsättningar på EU-nivå, varför de driver sina respektive prioriteringar samt hur de verkar för att förverkliga dem. Varje seminarium inleds med en halvtimmes presentation av Anna Wetter Ryde, Sieps.

Serien är ett samarrangemang mellan Europaparlamentets kontor i Sverige och nätverket Tillsammans i Europa samt LO, SACO, Svenskt Näringsliv, SKR och TCO.  

Medverkande

Card image description

Therese Svanström

Ordförande, TCO

Card image description

Martin Linder


Ordförande, Unionen.

Card image description

Britta Lejon


Ordförande, ST 

Card image description

Anna Wetter Ryde

Forskare, SIEPS