Kodeks ravnanja

skupajsmo.eu je institucionalna, nestrankarska platforma Evropskega parlamenta, ki ni povezana z nobeno politično stranko ali ideologijo. Njen namen je promovirati demokratično politično participacijo v Evropski uniji. Evropski parlament kot institucija ne podpira nobene posamezne politične stranke oziroma poslanca Evropskega parlamenta.

S tem, ko sodelujete v kampanji, se zavezujete, da ne boste širili vsebin ali organizirali dogodkov, ki:

  • nasprotujejo temeljnim pravicam EU (člen 6 Pogodbe o EU, Listina temeljnih pravic EU)

  • diskriminirajo ali so žaljivi na podlagi videza, rase, etničnega izvora, verske izpovedi, spola, kulture ali izvora, invalidnosti, starosti ali spolne orientacije

  • promovirajo posamezno politično stranko ali kandidata

  • spodbujajo k nasilju ali nadlegovanju drugih oseb

  • so pornografski ali vsebujejo povezave do pornografskega materiala ali pornografskih spletnih strani

  • spodbujajo ali olajšujejo nezakonite aktivnosti

  • kršijo veljavno zakonodajo in pravila

Evropski parlament si pridržuje pravico, da iz kampanje izključi sodelujoče, ki ne upoštevajo pravilnika.