Codul de conduită

impreuna-in.eu este platforma de comunicare instituțională, nepartizană a Parlamentului European, independentă de orice partid și ideologie. Obiectivul acțiunii de comunicare este de a promova angajamentul democratic în cadrul Uniunii Europene. Parlamentul European, ca instituție, nu susține niciun partid politic și niciun membru al Parlamentului European.

Prin participarea la această acțiune de comunicare, accepți că nu vei distribui conținut sau organizezi evenimente care:

  • să se opună în general drepturilor fundamentale ale UE (articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene);

  • să discrimineze și/sau să fie ofensatoare în ceea ce privește aspectul, rasa, originea etnică, religia sau credința, sexul, cultura sau originea, handicapul, vârsta sau orientarea sexuală (articolul 10 din TFUE);

  • promovează un partid politic sau un candidat;

  • să încurajeze violența împotriva și/sau hărțuirea altor persoane;

  • sunt pornografice sau conțin legături către materiale pornografice sau site-uri pornografice;

  • să promoveze sau faciliteze activități ilegale;

  • să încalce legislația sau reglementările în vigoare.

Parlamentul European își rezervă dreptul de a exclude orice participant care nu respectă condițiile de mai sus din acțiunea de comunicare.