Puuetega inimeste osalemine poliitikas, Euroopa Liidu otsustusmehhanismide tutvustamine ja ettevalmistamine 2024.a. toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks

Eesti Puuetega Inimeste Koda seminar

AJAKAVA 10.00-10.30 Osalejate saabumine Moderaator: Tauno Asuja, EPIKoja nõunik

10.30-10.45 Päeva eesmärkide püstitamine – soojendusküsimused – mis on täna fookuses, mida juba tean, mida uut juurde õpin EPIKoda liitus EDF algatusega, mille eesmärgiks on keskenduda puuetega inimeste õigustele Euroopa Parlamendi valimiste protsessis. Kas kodaniku-ühiskond suudab mõjutada poliitikat efektiivselt? Meelis Joost, EPIKoja juhatuse esimees, DREE projekti Eesti koordinaator

10.45-11.00 DREE projekt – Puuetega inimeste õigused Euroopa valimistel EDF koordineerib projetki, kus kaasas oma liikmeskonnast rea liikmeid, et keskenduda tuleval aastal toimuvatele Euroopa Parlamendi valimistele. Kavas on algatusega liitunud riikidest leida 10 muutuste loojat, kes aitaksid panustada puuetega inimeste õiguste tutvustamisele Euroopa Parlamendi valimiste võtmes. Markaya Henderson, Euroopa Puuetega Inimeste Foorum EDF projektijuht

11.00-11.45 EU Decision making processes Milliseid otsuseid võetakse vastu EL tasandil, kuidas need mõjutavad puuetega inimeste õigusti ja arenguid puuetega inimesi puudutavates valdkondades? Mathias Juust, Euroopa Komisjoni Eesti esindususe poliitikanõunik Küsimused-vastused

11.45-12.45 Lõuna

12.45 – 14.30 Arutelu puuetega inimeste poliitikas osalemise teemal, valimiste ligipääsetavus ning puuetega inimeste liikumise esindajate kandidaatidena valimistel osalemise kogemuse jagamine Ülevaade valimiste läbiviimisest – kui ligipääsetavad on e-valimised ja valimisjaoskonnad Kuidas on valimiste ligipääsetavusega Eestis, nii e-hääletamise kui kohapeal, valimisjaoskonnas hääletamisega. Kuidas olukorda veelgi parandada, et tagada võrdsed võimalused? Arne Koitmäe, Riigi valimisteenistuse juht Arutelu: „Kuidas on õnnestunud poliitikas osalemine“ Monika Haukanõmm, Keskerakond, Riigikogu liige 2015-2019, eelmistel Euroopa Parlamendi valimistel osalenu; Jüri Jaanson, Reformierakond, Riigikogu liige 2011-2023; Kerti Kollom-Seidelberg, Eesti 200, Riigikogu valimistel osalenu; Jüri Lehtmets, Eesti 200, Riigikogu valimistel osalenu; Jari Pärgma, Sotsiaaldemokraadid, Riigikogu valimistel osalenu; Külli Urb, SDE, Tallinna linnavolikogu liige VIII 2013 - 2017 ja IX 2021 koosseisu liige, Riigikogu valimistel osalenu;

14.30 – 15.00 Kokkuvõtted Lisainfo ja küsimused: Meelis Joost, EPIKoja juhatuse esimees, tel. 5014164; email: meelis.joost@epikoda.ee Tagatud tõlge viipekeelde ja kirjutustõlge

© Eesti Puuetega Inimeste Koda