Letní Kino Europa: Axolotl Overkill (copy)

sobota 12 sierpnia 2023 21:15 23:00
Czechy

V Kině Europa vám 12. 8. promítneme řecký snímek "Jabka", absurdní tragikomedii o náhlých ztrátách paměti a trvalé potřebě být někomu nablízku.

 

„Jabka" (Řecko, Polsko, Slovinsko, 2020, 90min, režie: Christos Nikou)

Svět zasáhla záhadná pandemie. Lidé bez důvodu ztrácejí paměť. Nezbývá, než si pod bedlivým dohledem lékařů a psychologů znovu budovat novou identitu. Amnézie postihne i Arise, muže ve středním věku. Apatický muž začíná podstupovat absurdní terapii, která mu má otevřít novou životní perspektivu. Debutující Christos Nikou svým stylem patří k řecké divné vlně, ale do známé receptury přidává osvěžující prvky něžného melodramatu a hořké komedie o touze zapomenout. Jabka jsou groteskní portrét doby, která vnucuje lidem pochybné recepty na štěstí.

  • Vst­up je zdar­ma. Pro­jekce letního kina star­tu­je vždy se set­měním v kasárnách Karlín. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka.

    V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor. 

  • Pro­jekce probíhá v rám­ci pro­jek­tu Kino Europa - jde o pravidelný cyklus projekcí , který přináší průřez unikátními a podnětnými evropskými filmy posledních let. Projekce doprovázené úvody jsou přístupné zdarma díky podpoře Evropské komise v ČR a Kanceláři Evropského parlamentu.

Add a caption to enhance the meaning of this image.