Inspirationsföreläsning- hur utvecklar du dina sociala kanaler?

dinsdag 19 januari 2021 14:00 15:00
Online
Zweden
Odoo • A picture with a caption

För dig som arbetar i kultursektorn och kreativa näringar är det alltid en utmaning att nå ut till publik. Under coronapandemin har det mesta av våra produktioner flyttats online och det är viktigare än någonsin att nå sin publik via digitala plattformar. Hur skapar du innehåll i sociala medier som människor vill ta del av och hur ökar du antalet följare som vill se dina inlägg? Hur lyckas du engagera din publik? 

Det är frågor som är viktiga för den yrkesmässiga verksamheten, men sociala medier påverkar också hur vi ser på politik och sätter press på demokratin. Polarisering och opålitliga källor gör dagens medielandskap svårnavigerat. I en ny rapport från JRC, EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum, framgår att sociala medier har stor inverkan på demokrati och hur vi förhåller oss till den. Fler är engagerade i politik och minoriteter kan lättare göra sig hörda. Då informationen digitalt har ökat radikalt den senaste decennierna, har även det egna valet av vilken information man söker sig till breddats. Detta är inte minst ett problem i samband med pandemin, då informationen som sprids är extremt viktig att nå ut till alla medborgare.  

Välkommen till en inspirationsföreläsning med Per Grankvist, ansvarig för Sveriges största renodlade politikkonto på instagram "Vad Vi Vet - Politik”, där vi får lära oss mer om hanteringen av sociala medier som kommunikationsverktyg. 

Björn Kjellström, Europaparlamentets kontor i Sverige, kommer inleda inspirationsföreläsningen med några ord om nätverket ”Tillsammans i Europa” samt EU:s och vår demokratis utmaningar.

Per Grankvists specialitet är att förklara komplexa ämnen på ett begripligt sätt, något han gör varje vecka som chefredaktör på ”Vad Vi vet. Politik” som fick sitt genombrott i samband med förra valet. Per kommer att berätta om sina erfarenheter av sociala medier och resan från noll till 20.000 följare på hundra dagar och miljontals visningar i veckan. Hur kan vi skapa engagemang hos allmänheten kring frågor som berör dem, inte minst mellan EU-valen som hålls vart femte år? Sociala media är ett perfekt verktyg för detta och Per kommer att ge sina bästa tips!

När? Den 19 januari kl. 14.00-15.00.

Var? Inspirationsföreläsningen hålls på Zoom och möteslänken skickas till den e-post som anges i anmälan.

Anmälan? Anmäl dig direkt här på eventsidan eller genom att skicka ett till ebba.falkman@intercult.se

Föreläsningen arrangeras av Europaparlamentets nätverk ”Tillsammans i Europa” och Europa Direkt Intercult. Syftet är att ge kunskap och inspiration till framförallt kultursektorn om hur sociala media kan engagera kring viktiga frågor som demokrati, medborgardialog och samhällsutveckling med lite tips för dig som använder sociala medier i din vardag.