Šie ir mūsu stāsti

Visur Eiropā kopienas mesesamkopa.eu dalībnieki iesaistās sabiedriskajā dzīvē, rīkojot pasākumus un piedaloties tajos. Viņi izsakās par Eiropas nākotni vai apgūst jaunas prasmes. Iesaistoties šajās norisēs, viņi ietekmē savu apkārtni, bet gūtā pieredze vienlaikus pārveido arī viņus pašus. Iepazīsties ar viņu stāstiem.

Izlase

Natašas apņemšanās informēt apkārtējos par ES institūcijām un to darbu

Nataša. Kopienā mēsesamkopā.eu piedalos jau kopš tā laika, kad biju aktīvi iesaistījusies kampaņā šoreizesbalsošu.eu. 

Lasīt visu stāstu About Natašas apņemšanās informēt apkārtējos par ES institūcijām un to darbu

Tiek rādītas 4 liecības no 13

Pietuvināt Eiropas Savienību reģioniem

Aitors. Būt mēsesamkopā.eu dalībniekam nozīmē iesaistīšanos kopienā, kurai ir konkrēti mērķi. Kopš 2020. gadā tai pievienojos, man ir bijusi iespēja organizēt dažādas tikšanās un tuvināt Eiropas Savienību Basku zemei (un Basku zemi Eiropas Savienībai). Vislabākais, protams, ir tas, ka varu satikt citus eiropiešus, kuriem rūp tie paši jautājumi, kas man.

Kopiena mēsesamkopā.eu būs svarīga Eiropas Jaunatnes gadā

Alvaro, mēsesamkopā.eu brīvprātīgais un “Talento Europa” direktors. Par mēsesamkopā.eu es uzzināju sociālajos tīklos. Veids, kādā notiek saziņa par Eiropas jautājumiem, man šķiet ārkārtīgi pievilcīgs, tāpēc uzreiz pievienojos mēsesamkopā.eu kopienai. Pirmais pasākums, ko organizēju, bija videokonference ar daudzām pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Draudzība, satikšanās un iesaistīšanās: tāda ir mēsesamkopā.eu kopiena Antonam

Antons, EYE 2021 dalībnieks. Nolēmu iesaistīties mēsesamkopā.eu, jo tā audzina jaunus pilsoņus, kuru izaugsmes ceļš veidojas, piedaloties iestāžu darbā nevis hierarhiskā veidā, bet gan kā kopienai. Tā ir kopiena, kurā pārstāvības ideja ir saistīta ar līdzdalību un pienākumu uzņemšanos. To nevajag jaukt ar tiešo demokrātiju.

The future is our power

My name is Ali Rizai, I am 28 years old. I came to Sweden from Afghanistan as an unaccompanied minor in 2011, and I felt from the very beginning that unaccompanied minors should be able to play an active role in – and contribute to – the society. I got involved in an association (Salsal) which is active in the areas of culture and literature, social inclusion, integration and sport. Later I became its chair and after the election of 2022, I was elected by the Social Democratic party as a member of the cultural committee in the Uppsala municipality.