Trygghet på jobbet och en säker arbetsmiljö bör gälla för alla arbetstagare på EUs inre marknad. Inte dåliga villkor och osund konkurrens

Arbetsmarknadens parter och EU – inför det svenska ordförandeskapet

ketvirtadienis 2022 m. kovo 17 d. 14:00 15:00
2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
29 Dalyvauja
ŠvedijaTrygghet på jobbet och en säker arbetsmiljö bör gälla för alla arbetstagare på EUs inre marknad. Inte dåliga villkor och osund konkurrens 

Välkomna till ett samtal om vikten av en EUs inre marknad med rättvisa villkor och god arbetsmiljö!  

För LO och LO-förbunden är det viktigt att konkurrensen på EUs inre marknad sker på rättvisa villkor och att arbetslivskriminalitet och social dumping bekämpas. För att det ska bli verklighet krävs ett målmedvetet arbete där frågan om arbetsmiljö är en pusselbit. Är du nyfiken på vilka frågor LO ser som viktiga att prioritera på den europeiska dagordningen framöver, och varför det är viktigt för LO och LOs förbund att engagera sig för bättre EU-regler om arbetsmiljö, då ska du lyssna på detta samtal mellan LOs förste vice ordförande Therese Guovelin och Torbjörn Jonsson, ombudsman och arbetsmiljöexpert på Fastighetsanställdas förbund. 

Anna Wetter Ryde från Svenska Institutet för Europapolitiska Studier kommer inleda med en genomgång av vad som egentligen kan regleras på EU-nivå, och hur det går till. Exempelvis vilka möjligheter och begränsningar det finns för vad EU kan bestämma på det arbetsmarknadspolitiska området.

Datum: 17 mars
Tid: Klockan 14.00-15.00
Plats: Samtalet hålls på den digitala mötesplattformen Zoom. En möteslänk skickas till den e-post du anger i anmälan den 17 mars kl.12.00.
Anmälan: Anmäl dig här på eventsidan senast den 17 mars kl.10.00 för att delta.

Varmt välkomna! 

”Arbetsmarknadens parter och EU – inför det svenska ordförandeskapet” är en seminarieserie i fem delar som syftar till att belysa de största svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas prioriteringar i EU. På vart och ett av de fem seminarierna kommer respektive part – LO, SACO, Svenskt Näringsliv, SKR och TCO – att diskutera vad den egna organisationen har för målsättningar på EU-nivå, varför de driver sina respektive prioriteringar samt hur de verkar för att förverkliga dem. Varje seminarium inleds med en halvtimmes presentation av Anna Wetter Ryde, Sieps.

Serien är ett samarrangemang mellan Europaparlamentets kontor i Sverige och nätverket Tillsammans i Europa samt LO, SACO, Svenskt Näringsliv, SKR och TCO.  Medverkande

Card image description

Therese Guovelin

Förste vice ordförande, LO

Card image description

 Torbjörn Jonsson 

Ombudsman och arbetsmiljöexpert, Fastighetsanställdas förbund. 

Card image description

Anna Wetter Ryde

Forskare, Sieps