Ημέρα της Ευρώπης/ Europe Day 2023

Παραπληροφόρηση: Κίνδυνος για τη Δημοκρατία

Η Ομάδα EPAS του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς διοργανώνει εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης. Η παραπληροφόρηση, οι κίνδυνοι για τη Δημοκρατία, αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου αποτελούν τη βασική θεματική της εκδήλωσης που πλαισιώνεται με προβολές βίντεο, εισηγήσεις και με μουσικά σύνολα.

© Τσιάτσικα Παναγιώτα