Hur kan EU driva på för akademisk frihet och demokrati?

Arbetsmarknadens parter och EU – inför det svenska ordförandeskapet

četvrtak 7. travnja 2022. 13:00 14:00
2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
74 Sudionika
ŠvedskaHur kan EU driva på för akademisk frihet och demokrati?

Välkomna till ett digitalt samtal mellan utbildningsminister Anna Ekström, Sacos ordförande Göran Arrius och SULF:s ordförande Sanna Wolk om forskning och utbildning inom EU. Hur säkerställer vi akademisk frihet, demokrati och rättsstatens principer i hela EU? Hur får vi en hög kvalitet på utbildningssystemen? Vilka investeringar behövs?

Samtalet inleds av Anna Wetter Ryde, forskare på Svenska Institutet för Europapolitiska Studier.

Moderator: Jenny Rydstedt.

Datum: 7 april
Tid: Klockan 13.00-14.00
Plats: Samtalet hålls på den digitala mötesplattformen Zoom. En möteslänk skickas till den e-post du anger i anmälan den 6 april.
Anmälan: Anmäl dig här på eventsidan senast den 6 april kl.12.00 för att delta.

Varmt välkommen! 

”Arbetsmarknadens parter och EU – inför det svenska ordförandeskapet” är en seminarieserie i fem delar som syftar till att belysa de största svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas prioriteringar i EU. På vart och ett av de fem seminarierna kommer respektive part – LO, SACO, Svenskt Näringsliv, SKR och TCO – att diskutera vad den egna organisationen har för målsättningar på EU-nivå, varför de driver sina respektive prioriteringar samt hur de verkar för att förverkliga dem. Varje seminarium inleds med en halvtimmes presentation av Anna Wetter Ryde, Sieps.

Serien är ett samarrangemang mellan Europaparlamentets kontor i Sverige och nätverket Tillsammans i Europa samt LO, SACO, Svenskt Näringsliv, SKR och TCO.  

Medverkande

Card image description

Anna Ekström


Utbildningsminister

Card image description

Göran Arrius


Ordförande, Saco

Card image description

Sanna Wolk


Ordförande, SULF

Card image description

Anna Wetter Ryde

Forskare, Sieps