Ryssland rustar – hur ska Sverige och Europa försvaras?

Tuesday 8 June 2021 14:00 15:30
Online
49 Participants
Sweden


Ryssland rustar – hur ska Sverige och Europa försvaras?

Anmälan är stängd.

Ryssland rustar – hur ska Sverige och Europa försvaras?

"Vi behöver ta ytterligare djärva steg under de kommande fem åren i riktning mot en verklig europeisk försvarsunion" sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen när hon invigningstalade i Europaparlamentet 2019. Den 20:e maj skrev tyska och nederländska diplomater att ”en ambitiös förstärkning av samarbetet mellan EU och Nato är bråttom och nödvändig” och att samarbetet ”gynnar både EU och Nato”. 

Under senare år har det försvarspolitiska läget försämrats. Rysslands militära närvaro vid Sveriges och Europas gränser har eskalerat, Ukraina har invaderats, oppositionspolitiker har förgiftats och vapenlager i Tjeckien har sprängts av ryska agenter. EU menar också att Ryssland är i färd med att annektera östra Ukraina och samtidigt sprids desinformation med syfte att splittra västerländska demokratier. Hur ska EU och medlemsländerna möta denna utveckling och nya hotbild? 

I ljuset av det säkerhetspolitiska läget har EU-länderna infört sanktioner och fattat säkerhetspolitiska beslut, exempelvis genom att sjösätta och finansiera flera försvarsinitiativ, bland annat den Europeiska försvarsfonden och nya former för gemensamma hotbildsanalyser. Även det militära samarbetet inom ramen för PESCO (Permanant Structured Cooperation) har fördjupats, utvidgats och gjorts bindande för de 25 medlemsländerna, däribland Sverige.  

Hur ser det försvarspolitiska läget ut för Europa idag och vad kan tänkas hända under de kommande fyra åren? Vad är PESCO  och kan det samarbetet utvecklas till en europeisk försvarsunion? Kommer Ursula von der Leyens försvarspolitiska ambitioner att förverkligas?

Varmt välkommen att delta i ett samtal den 8 juni kl.14.00–15.30 om EU:s försvarspolitiska samarbete och den militära dimensionen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Katarina Engberg, fil.dr. i freds- och konfliktforskning, senior rådgivare vid SIEPS samt tidigare departementsråd i Försvarsdepartementet och Statsrådsberedningen, kommer att beskriva vilka hot och utmaningar som EU-länderna har att hantera samt förklara vilka förutsättningar – drivkrafter och hinder – det finns för att utveckla en europeisk försvarsunion.

 

Europaparlamentets partipolitiskt neutrala nätverk Tillsammans i Europa är för dig som vill hålla dig informerad om EU-politik och skapa engagemang i de frågor som är viktiga för dig. Genom att erbjuda kostnadsfria debatter, utbildningar och olika typer av event skapar vi tillsammans en plattform för demokratiskt deltagande. Nätverket har idag över 2100 medlemmar. Välkommen att gå med i nätverket du också! Du blir medlem genom att anmäla dig till ett event, eller genom att registrera dig här.