Naturvandring: Hvordan beskytter EU biodiversiteten i NATURA 2000-områderne?

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 12:30 μ.μ. 3:00 μ.μ.
Δανία
Kom på bævergåtur og debat om biodiversitet med MEP Søren Gade

Hvad gør EU for at beskytte biodiversiteten og genetablere naturlig hydrologi i NATURA 2000-områderne? Bæverne, og andre genindførte dyr, omformer landskabet. Kan det blive for meget? Bævervandring med Naturstyrelsen og debat med Søren Gade.

EU’s naturbeskyttelseslovgivning er centreret om NATURA 2000-nettet, der bygger på fugle- og habitatdirektiverne. Det beskytter cirka 500 fuglearter, 1.500 sjældne og truede dyr og planter og cirka 230 naturtyper som høenge, hedeområder og marskland.

NATURA 2000 består af 26.000 beskyttede områder. I Danmark er der udpeget 257 NATURA 2000-områder. De udgør otte procent af det danske landareal og 18 procent af havarealet.

Et af disse områder ligger i Klosterheden plantage, Danmarks tredjestørste skovområde, midt mellem Struer og Lemvig. I 1999 flyttede 18 bæverfamilier ind, hentet hertil fra Tyskland. Indtil for 2.500 år siden levede bævere naturligt i landet, men jagt udryddede dem. For 100 år siden var der kun 700 bævere tilbage – i hele Europa. I dag er der 200 i Klosterheden plantage og cirka en million i Europa.

Hvad gør EU for at beskytte naturområder? Bør det være nemmere at beskytte og forbedre biotopforhold og biodiversiteten samt etablere naturlig hydrologi i NATURA 2000-områderne? Bæverne omformer landskabet, ligesom andre genindførte dyr som elge, vilde heste og bisoner. Kan det blive for meget?

Bæver-vandring i Klosterheden Plantage med Karsten Lund Jensen samt efterfølgende debat med Søren Gade. Vi mødes på p-pladsen ved Gl. Landevej 37, 7620 Lemvig, kl. 12.30. Efter et kort oplæg om bæverudsætning kører vi i egne biler ud til bævernes levested. Der parkerer vi og ser efter spor af bæverne. Gåturen er på cirka 2 kilometer. Vi slutter med medbragt kaffe og debat med Søren Gade.

Husk kaffe og påklædning efter vejret – det foregår i en skov, og hele arrangementet er udendørs!

Tilmeld dig her

Med til debatten

Company team

Karsten Lund Jensen

Naturvejleder i Naturstyrelsen, Klosterheden plantage. Han hentede i sin tid bæverne til Danmark og har fulgt bæverprojektet lige siden.

Company team

Søren Gade

Medlem af EU-Parlamentet for Venstre. Han er tidligere forsvarsminister og administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

Praktisk og spørgsmål

Hvor mødes vi?

P-pladsen
Gl. Landevej 37
7620 Lemvig

Hvordan coronasikres det?

Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig.

Vi følger myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer og forsamlingsrestriktioner. Vi kender endnu ikke retningslinjerne den 25. juni. Derfor tilmelder man sig efter et nummer-system og får besked i god tid inden arrangementet, om man har fået plads.

Husk at medbringe corona-pas og mundbind.

Kommer jeg til at se en bæver?

Det kan vi desværre ikke love.