Εθνικά προγράμματα για ανέργους και εργασία στο εξωτερικό

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 4:00 μ.μ. 5:30 μ.μ.
Online
Κύπρος
Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.
  1. Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020, 16:00-17:30
    «Εθνικά προγράμματα για ανέργους και εργασία στο εξωτερικό».

Ομιλητές:

·         Αντρέας Κεττής, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

·         Μάριος Ευγενίου, Λειτουργός Εργασίας Α΄, Προγράμματα για Ανέργους, Τμήμα Εργασίας

·         Αντώνης Κάφουρος, Συντονιστής EURES Κύπρου, Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο

Παρακολουθήστε εδώ