Liam věří, že cílů lze dosáhnout vzájemnou spoluprací.

Evropa pro mě znamená, že společně můžeme dosáhnout cílů, které se nám jako jednotlivcům zdají nemožné.

„Evropa pro mě znamená, že společně můžeme dosáhnout cílů, které se nám jako jednotlivcům zdají nemožné. To je také důvod, proč jsem se začal angažovat v otázkách týkajících se EU. Do akcí na platformě together.eu jsem se aktivně zapojil v roce 2019, když jsem se zúčastnil výměny mládeže v rámci programu Erasmus+. 

Projekt ROOF – ROUTES OF OUR FUTURE dokázal něco neobyčejného: více než 80 báječných lidí ze 14 různých zemí se domluvilo, že spolu projedou na kole oblasti, kde nikdy předtím nebyli, a ukáží tak, že mladí lidé mají zájem o budoucnost založenou na solidaritě a kulturní i genderové rozmanitosti, že ohleduplný přístup k přírodě je pro udržitelnost EU důležitý a že projevení vlastního názoru je mimořádnou hodnotou a má ještě větší váhu, když se lidé sjednotí v komunitě.

EU je pestré společenství, kde je zaručena jedna věc: diskuse. Lidé spolu komunikují, budují vzájemnou důvěru a navzájem se poslouchají. Inspiruje mě spolupráce mnoha lidí, při které lze usilovat o obecné blaho a zároveň o upevnění práv každého jednotlivce. V komunitě posouváte hranici vlastních možností a zvláštním způsobem poznáváte sebe i své bližní.

V tomto ohledu má v naší společnosti zvláštní místo především sport, protože se v něm odrážejí struktury, normy a hodnoty společnosti. Myslím si, že sport může posilovat pocit soudržnosti, který přesahuje státní hranice, když mohou všechny skupiny lidí uplatnit svůj názor nebo jej více prosadit. Musíme tuto spolupráci v Evropě posilovat a prostřednictvím sportu podporovat mezikulturní výměnu a povědomí o lidské rozmanitosti.“